VOD

CLIP NGẮN VỀ NHỮNG GIẢI ĐẤU

Vị trí cắm cờ quá "khắc nghiệt" 🤣

Published at 23 Mar 2021

#VGAUnionCup2021 #VietnamAirlinesAmateurSeries #VGA #VGS #NorthernTeam #SouthernTeam